Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đẩy mạnh tiêu thụ than

21:48 | 08/06/2018

|
Năm 2018, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đặt mục tiêu trọng tâm là công tác kéo mỏ và tiêu thụ.

Đầu năm 2018, mặc dù gặp khó khăn do một số mỏ ra than không đều, nguồn than không ổn định, thị trường tiêu thụ có nhiều biến động… nhưng lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã bám sát kế hoạch tiêu thụ, chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kéo mỏ từng ngày, từng tuần để bố trí các nhà máy tuyển sản xuất. Mặt khác, Công ty đã nắm bắt kịp thời các chỉ tiêu công nghệ, tỷ lệ thu hồi các nhà máy tuyển than để có phương án điều chỉnh kịp thời, linh hoạt thay đổi công nghệ sản xuất chân hàng.

cong ty tuyen than cua ong tkv day manh tieu thu than
Hệ thống tuyển than của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

Công ty Tuyển than Cử Ông - TKV đã xây dựng phương án pha trộn than chuyển vùng theo tỷ lệ tối ưu nhất trong từng công đoạn; chỉ đạo, giám sát các đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; tập trung đưa toàn bộ bùn nước của phân xưởng Tuyển than 1 và Tuyển than 2 vào nhà máy lọc ép than bùn để sản xuất tối đa than bùn 1b.1; đồng thời xây dựng phương án, chỉ đạo phơi đảo các kho than bùn để đạt tiêu chuẩn bùn 1.b.1 phục vụ tiêu thụ và pha trộn ra các sản phẩm cám tiêu chuẩn.

Tích cực phối hợp với các mỏ, đôn đốc, nắm bắt việc ra than để bố trí sản xuất hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí; chuẩn bị tốt nguồn than cám số 6 số lượng 30.000 tấn đi Nhật Bản, 27.000 tấn than cám 1 - 15mm đi Pháp; tiếp tục chuẩn bị tốt các chân hàng tiêu thụ than chất lượng cao, than cám 4a.1, 5a.1, 6a.1 nội địa đang có nhu cầu lớn; tăng cường tiếp nhận than chuyển vùng miền Tây về pha trộn khi nhu cầu cám 5, cám 6 cho các hộ điện tăng cao.

Cụ thể, các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD trong tháng 5 của Công ty đạt: Than mua mỏ là 969 nghìn tấn; than vào sàng là 987 nghìn tấn; đặc biệt than tiêu thụ là 864 nghìn tấn, đạt 114% kế hoạch, riêng xuất khẩu là 91 nghìn tấn, đạt 106% kế hoạch; doanh thu đạt 1.280 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch.

Sang tháng 6 - tháng có tính quyết định trong việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm, để chủ động trong điều hành, tổ chức sản xuất linh hoạt, Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn về kế hoạch tiêu thụ. Khâu điều hành luôn được Công ty kết hợp chặt chẽ với khâu công nghệ để có những điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng tiêu thụ, đảm bảo chất lượng các sản phẩm than ra sàng và các chân hàng tiêu thụ đáp ứng theo yêu cầu của thị trường.

Trong đó, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, đặc biệt các chủng loại than cám rửa, cám 5, cám 6; quy hoạch lại các kho chứa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc xúc đi tiêu thụ và sản xuất của các nhà máy tuyển; chỉ đạo các nhà máy tuyển duy trì ổn định công nghệ tuyển, công nghệ xử lý bùn nước; tập trung sản xuất chuẩn bị chân hàng cho tiêu thụ và chỉ đạo các nhà máy tuyển thực hiện theo phương án pha trộn than chuyển vùng.

Bên cạnh đó, trong công tác kéo than mỏ, chia đều sản lượng ca, ngày và bám sát giữ đều theo tác nghiệp trung bình từ 31.000 tấn/ngày, ngày giữ cao trên 32.000 tấn/ngày để bù cho các ngày mỏ ra than yếu; cấp đủ than nguyên khai cho Tuyển than 2, đáp ứng 20.000 tấn/ngày. Mặt khác, Công ty duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư, đảm bảo có đủ thiết bị phục vụ sản xuất; sắp xếp phương tiện hợp lý, đảm bảo việc tiêu thụ được liên tục, đạt sản lượng cao.

PV