BIENDONG POC - Hành trình bài hát "Biển Đông tung bay Quốc kỳ"

19:05 | 08/07/2021

|
(PetroTimes) - "...dưới lá cờ được làm đời trai sóng gió tuyến đầu.." - Hình ảnh bình dị nhưng vô cùng đẹp, tự hào và xúc động về sự cống hiến thầm lặng của những người "chiến sĩ Dầu khí" giữa ngàn khơi.