9 tháng đầu năm, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế 7.254 tỷ đồng

21:33 | 26/10/2018

|
Tính đến hết 30/9/2018, lợi nhuận trước thuếcủa BIDV đạt 7.254tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và tăng 30,6%so với cùng kỳ năm trước.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2018, đến hết 30/09/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng, các chỉ tiêu hiệu quả tích cực tạo tiền đề quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của năm 2018.

Tổng tài sảnđến 30/09/2018 đạt 1.268.413 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5%so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu nhóm NHTMCP.

9 thang dau nam bidv dat loi nhuan truoc thue 7254 ty dong
Khách hàng giao dịch tại BIDV

Huy động vốn đảm bảo cân đối vốn an toàn và hiệu quả, chất lượng huy động vốn được kiểm soát tốt, phù hợp với lộ trình tăng trưởng tín dụng: Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9%so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn, bán lẻ và SME: Cho vay khách hàng đạt 968.752tỷ đồng, tăng 11,75%so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng phân khúc bán lẻ và SME, dư nợ ngắn hạn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mảng hoạt động đều đạt kết quả tích cực, cụ thể: Thu nhập lãi thuần đạt 25.616 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước; Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụđạt 2.541 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 18,74 % so với cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hốiđạt 797 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanhđạt gần 682 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tưđạt 221 tỷ đồng; Thu từ hoạt động khácđạt 2.866 tỷ đồng.

Chênh lệch thu chiđạt kết quả tích cực 21.620 tỷ đồng, tăng 24%so với cùng kỳ năm trước. BIDV tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ. Lợi nhuận trước thuếtăng 30,6%so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Các chỉ tiêu an toàn hoạt độngđảm bảo theo quy định.

Trong 3 tháng cuối năm, BIDV tiếp tục điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2018, tăng trưởng tín dụng gắn chặt với chất lượng và hiệu quả, tăng cường quản lý giới hạn tín dụng theo ngành, lĩnh vực; Tăng trưởng huy động vốn với chi phí hợp lý, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn; Nỗ lực gia tăng các nguồn thu phi lãi để đảm bảo hiệu quả chung; Tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020; xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai phương án tăng vốn theo lộ trình...

Moody’s tăng định hạng tín nhiệm của BIDV sau khi tăng định hạng của Việt Nam: Theo đó, định hạng của BIDV tăng 1 bậc đối với định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV. Triển vọng đối với các định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức ổn định. Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn: Ba3/B1, Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3.

S&P giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV với triển vọng ổn định, định hạng nhà phát hành dài hạn: B+, Định hạng nhà phát hành ngắn hạn: B, Triển vọng Ổn định. Triển vọng “ổn định” phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ tiếp tục duy trì vị thế mạnh, khả năng sinh lời khá, chất lượng tài sản cải thiện trong vòng 12 – 18 tháng tới.

Trong 9 tháng vừa qua, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp 2015 - 2018 (Tạp chí Asian Banker); Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 3 năm liên tiếp - 2016, 2017, 2018 (Ngân hàng Phát triển châu Á); Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asian Banker); Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asian Banking & Finance); Ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asia Risk); Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về kinh doanh trái phiếu; Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất (Tạp chí Global Banking and Finance Review); Top 15 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Tạp chí Forbes Việt Nam), và nhiều giải thưởng uy tín khác.

9 thang dau nam bidv dat loi nhuan truoc thue 7254 ty dong 1.000 địa điểm thu đổi ngoại tệ hợp pháp tại BIDV
9 thang dau nam bidv dat loi nhuan truoc thue 7254 ty dong Standard & Poors xếp hạng tín nhiệm BIDV với triển vọng ổn định
9 thang dau nam bidv dat loi nhuan truoc thue 7254 ty dong Ngân hàng “chạy đua” huy động vốn cho sản xuất cuối năm

Thanh Hải

  • pvp-ctcp