Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xây dựng Đảng là then chốt

11:20 | 24/03/2020

|
Đó là khẳng định của ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - khi trao đổi với phóng viên Báo Năng lượng Mới về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV: Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ông có thể cho biết khái quát những kết quả của EVN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

xay dung dang la then chot

Ông Dương Quang Thành: Đảng ủy EVN luôn xác định, phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện song song 2 nhiệm vụ, trong đó sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy EVN đã triển khai Nghị quyết Đại hội đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc và tới từng đảng viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị là cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công suất nguồn điện đã tăng lên 1,6 lần, đứng thứ 2 Đông Nam Á (hiện nay khoảng 55.000 MW), đáp ứng sản lượng tiêu thụ điện tăng 10-11%/năm.

Song song với đó, EVN đã triển khai công tác dịch vụ khách hàng với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của EVN”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy EVN luôn đưa ra mục tiêu chăm sóc khách hàng đạt chất lượng tốt và tiến kịp các nước tiên tiến trong khu vực. Từ chỗ chỉ số tiếp cận điện năng năm 2013 của Việt Nam đứng thứ 156 quốc gia và nền kinh tế, đến năm 2019 đã đứng thứ 27.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, EVN luôn bảo toàn, phát triển nguồn vốn Nhà nước, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định.

PV: Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã có những giải pháp gì để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng?

Ông Dương Quang Thành: Trong những năm qua, Đảng bộ EVN luôn được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) đánh giá cao và xếp loại trong sạch, vững mạnh. Riêng trong năm 2019, Đảng bộ EVN là 1 trong 6 đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTƯ.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công suất nguồn điện đã tăng lên 1,6 lần, đứng thứ 2 Đông Nam Á (hiện nay khoảng 55.000 MW).

Để đạt được thành tích đó, trong thời gian qua, Đảng ủy EVN đã ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ đến các đảng bộ cơ sở. Nhiều năm liền, trên 90% chi bộ trong EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng bộ, chi bộ yếu kém. Đồng thời, việc phát triển đảng viên mới được Đảng ủy EVN luôn luôn quan tâm. Tính đến cuối năm 2019, toàn đảng bộ đã kết nạp hơn 762 đảng viên, vượt xa chỉ tiêu 600 đảng viên của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II.

PV: Đảng ủy EVN đã có những chỉ đạo như thế nào về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, thưa ông?

Ông Dương Quang Thành: Để Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ EVN được tổ chức thành công, Đảng ủy EVN đã có chỉ đạo từ cấp cơ sở đến cấp Đảng bộ EVN nghiêm túc thực hiện, bảo đảm đúng quy định của Trung ương. Đảng ủy EVN đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn khung về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay Đảng ủy EVN đã ban hành 25 văn bản (6 quyết định, 2 hướng dẫn, 4 kế hoạch, 1 báo cáo, 12 thông báo, công văn) để lãnh đạo và hướng dẫn về các nội dung cụ thể trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng.

xay dung dang la then chot
Xây dựng Đảng là then chốt

Đảng ủy EVN yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc chú trọng công tác nhân sự, cấp ủy các cấp phải thực hiện khoa học, chặt chẽ, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy; đồng thời tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng; tạo sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ trong doanh nghiệp, đơn vị.

Cùng với đó, các tổ chức đảng trực thuộc cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy, tổ chức đảng và sự đồng thuận của người lao động trong doanh nghiệp.

Báo cáo chính trị của cấp ủy trình đại hội cần đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với doanh nghiệp, đơn vị.

Đặc biệt, báo cáo chính trị phải phù hợp với Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, báo cáo cũng phải phù hợp với chiến lược của EVN trong thời gian tới, gắn với mục tiêu cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Trong đó, cần sắp xếp, đổi mới EVN để tiếp cận được trình độ quản lý tiên tiến thế giới, nâng cao năng lực lãnh đạo các cấp để EVN trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, đến năm 2025 đạt trình độ quản trị đứng thứ 3 Đông Nam Á.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, các đảng bộ, chi bộ kịp thời ban hành chương trình công tác và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị.

PV: Xin cảm ơn ông!

Xuân Tiến