Tuổi trẻ Dầu khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14:09 | 26/04/2018

|
Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng là một chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức phong phú.