Trộm cắp điện - bài toán nan giải

Trộm cắp điện - bài toán nan giải

Hành vi trộm cắp điện không chỉ gây tổn thất điện năng, thiệt hại tài sản mà nguy hiểm hơn, hành vi trộm cắp điện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người.
|< < 1 2 3 > >|