Xử lý các thông tin phản ánh về công tác phòng chống dịch Covid-19

Xử lý các thông tin phản ánh về công tác phòng chống dịch Covid-19

(PetroTimes) - Ngày 24/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 7758/VPCP-KGVX về việc xử lý các thông tin phản ánh về công tác phòng chống dịch Covid-19...
|< < 1 2 3 > >|