• Xẻ & Sẻ - Dầu cha quẩy

    Xẻ & Sẻ - Dầu cha quẩy

    Xin nhờ ông An Chi giải thích về sự khác nhau (hay giống nhau) giữa “xẻ” trong “xẻ gỗ” và “sẻ” trong “san sẻ”?
Xin chờ trong giây lát...