• Chính phủ ra tay “gỡ dây trói” cho nền kinh tế

    Chính phủ ra tay “gỡ dây trói” cho nền kinh tế

    (PetroTimes) - Chưa khi nào tất cả các ngành nghề của Việt Nam lại phải đối mặt với đủ các loại cơ chế, chính sách, quy định… có từ trước mà trong đó rất nhiều điều đã không còn phù hợp với sự phát triển khách quan ...