• Tiến sĩ Trương Đình Hiển - Người mở cảng Dung Quất

    Tiến sĩ Trương Đình Hiển - Người mở cảng Dung Quất

    (PetroTimes) - Chính những luận cứ khoa học của ông và cộng sự là tiền đề quan trọng để Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định chọn Dung Quất là nơi đặt Nhà máy Lọc dầu số 1 tại Việt Nam. Ông là Tiến sĩ Trương Đình ...