• Trần Trọng Kim và “Việt Nam sử lược”

    Trần Trọng Kim và “Việt Nam sử lược”

    Tạp chí Xưa & Nay số 346 (12/2009) có đăng bài “Trần Trọng Kim với Việt Nam sử lược” của Mai Khắc Ứng, hết lời ca ngợi Trần Trọng Kim và quyển sử của ông ta...
Xin chờ trong giây lát...