• pv gas d thong bao mua toa nha gas tower

    PV GAS D thông báo mua tòa nhà Gas Tower

    Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, MCK: PGD) vừa công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương mua tòa nhà Gas Tower.
Xin chờ trong giây lát...