• Hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh

    Hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh

    6 tháng cuối năm 2019, Công ty Than Quang Hanh tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch 2020; lựa chọn công nghệ sản xuất phù hợp
Xin chờ trong giây lát...