• lien ket 6 nha van chua du manh

    Liên kết “6 nhà” vẫn chưa đủ mạnh

    Là một nền kinh tế nông nghiệp, nhưng nông sản Việt Nam vẫn không thể tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Hầu hết nông sản Việt Nam chỉ xuất khẩu thô, giá trị gia tăng thấp
Xin chờ trong giây lát...