Thứ ba 28/01/2020 07:23
  • bao dam lo trinh thu phi tu dong khong dung

    Bảo đảm lộ trình thu phí tự động không dừng

    Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017.
Xin chờ trong giây lát...