• "Việt Nam cần những CEO kinh doanh đêm"

    "Việt Nam cần những CEO kinh doanh đêm"

    Tính toán kinh tế đêm có thể giúp tăng 5-8% GDP, ông Cấn Văn Lực đề xuất lập Ban chỉ đạo hoặc bổ nhiệm các “CEO đêm” để khai thác mô hình này.
Xin chờ trong giây lát...