• bao dam chat luong dung tien do

    Bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ

    Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin phối hợp chặt chẽ với Công ty Xây lắp mỏ - TKV trong việc chỉ đạo thi công bảo đảm kỹ thuật và tiến độ dự án khai thác xuống sâu dưới mức -400
Xin chờ trong giây lát...