• khai mac hoi nghi trung uong

    Khai mạc Hội nghị Trung ương

    Hội nghị Trung ương 11, khoá 12 khai mạc sáng nay, dự kiến họp trong 7 ngày do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...