• Sức mạnh nằm ở lòng dân, ở niềm tin

    Sức mạnh nằm ở lòng dân, ở niềm tin

    Niềm tin là yếu tố tinh thần nhưng khi đã đi vào lòng dân thì trở thành sức mạnh vật chất to lớn giúp dân tộc ta đánh thắng được những kẻ thù mạnh hơn nhiều...
Xin chờ trong giây lát...