• con nguoi la gia tri cot loi

    Con người là giá trị cốt lõi

    Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã có nhiều đóng góp không nhỏ vào xây dựng và phát triển văn hóa của các thế hệ “người đi tìm lửa”.
Xin chờ trong giây lát...