• EAEF3: Thúc đẩy công nghệ xử lý carbon

    EAEF3: Thúc đẩy công nghệ xử lý carbon

    Vừa qua, Diễn đàn Năng lượng Đông Á lần thứ 3 (EAEF3) được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với Chủ đề “Thu giữ, sử dụng, lưu trữ và tái chế carbon”.
Xin chờ trong giây lát...