• Lễ hội Cổ Loa là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

    Lễ hội Cổ Loa là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

    (PetroTimes) - Ngày 26/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận Lễ hội Cổ Loa là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
  • Địa linh sinh nhân kiệt

    Địa linh sinh nhân kiệt

    Bạn đọc: Thưa học giả An Chi! Lâu nay ta thường nghe nói "Địa linh sinh nhân kiệt" có nghĩa là đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt. Nhưng tôi lại thấy từ điển thành ngữ của Trung Quốc ghi là "Nhân kiệt địa ...