• Chống đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

    Chống đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

    (PetroTimes) - Gần đây, trong một cuộc hội thảo khoa học, có diễn giả đề nghị, cần phải gọi tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức bằng đúng bản chất của nó: đoàn kết giả (!).
Xin chờ trong giây lát...