• EVN đáp ứng đủ điện và có dự phòng

    EVN đáp ứng đủ điện và có dự phòng

    Theo EVN, trong tháng 4, tình hình thủy văn có nhiều biến động, hạn hán ở miền Trung - Tây Nguyên, Tập đoàn cũng phải thực hiện khối lượng đóng cắt điện lớn trên lưới truyền tải phục vụ thi công, đấu nối các công ...
Xin chờ trong giây lát...