• [PetroTimesMedia] Mùa xuân vững bước dưới cờ Đảng

    [PetroTimesMedia] Mùa xuân vững bước dưới cờ Đảng

    (PetroTimes) - Đảng sống trong lòng dân tộc, trong lòng nhân dân bởi trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng đều khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo đất nước và nhân nhân qua khó khăn, thử thách và đạt ...
Xin chờ trong giây lát...