• Thời cơ "vàng" chuyển đổi năng lượng

    Thời cơ "vàng" chuyển đổi năng lượng

    Việt Nam được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo, hiện là thời cơ “vàng” cho những chuyển đổi cơ bản trong cơ cấu năng lượng.
  • 7 nhận định về cơ cấu năng lượng tại Trung Quốc

    7 nhận định về cơ cấu năng lượng tại Trung Quốc

    Căn cứ trên các dữ liệu của Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA) và Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), kỹ sư và chuyên gia tư vấn năng lượng người Pháp, chỉ ra một số thông tin rất bất ngờ.
Xin chờ trong giây lát...