• Nghiên cứu đề xuất bán bảo hiểm Covid-19

    Nghiên cứu đề xuất bán bảo hiểm Covid-19

    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu thông tin báo nêu về đề xuất cho bán bảo hiểm Covid-19 để chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế.
Xin chờ trong giây lát...