Shell bổ nhiệm mới giám đốc phụ trách khâu đầu

09:04 | 23/01/2019

|
Tập đoàn Royal Dutch Shell đã bổ nhiệm Wael Sawan làm tân Giám đốc phụ trách lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí đồng thời là thành viên của Ban Tổng giám đốc, thay thế cho Andy Brown, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.  
shell bo nhiem moi giam doc phu trach khau dau
Ông Wael Sawan, tân Giám đốc phụ trách lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí và thành viên của Ban Tổng giám đốc của Shell

Sawan hiện đang là Phó Chủ tịch điều hành về mảng nước sâu, đã gia nhập Shell vào năm 1997 và nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo thương mại và vận hành về mảng khâu đầu và chế biến dầu khí.

Ban Tổng giám đốc của Shell, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh và công việc chung của công ty.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

shell bo nhiem moi giam doc phu trach khau dau Shell hoàn tất thương vụ mua cổ phần tại trạm LNG Hazira của Total
shell bo nhiem moi giam doc phu trach khau dau Shell bắt đầu vận hành tàu nổi hóa lỏng khí Prelude FLNG
shell bo nhiem moi giam doc phu trach khau dau Shell thành lập liên doanh sản xuất điện gió ngoài khơi New Jersey