Quảng Ninh: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Nam Hòa

20:51 | 08/05/2024

640 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 148/QĐ-BQLKKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Nam Hòa và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Quảng Ninh: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Nam Hòa
Phối cảnh 3D Trạm biến áp 220kV Nam Hòa.

Dự án có quy mô công suất thiết kế 250MVA với tổng diện tích dự án hơn 45.400 m2. Địa điểm thực hiện dự án tại thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Dự án sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng cho các cụm, khu công nghiệp Tiền Phong, Amata và các phụ tải khu vực thị xã Quảng Yên.

Các hạng mục công trình dự án và quy mô xây dựng thực hiện theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thị xã Quảng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 và các quy hoạch liên quan.

Vốn đầu tư của Dự án do nhà đầu tư xác định và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Tiến độ thực hiện dự án: Đến hết tháng 11/2024 hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan theo quy định; thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lắp đặt máy móc thiết bị thiết bị theo thiết kế của dự án. Từ tháng 12/2024 đưa dự án đi vào vận hành hoạt động.

Dự án được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Dự án được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưi đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư theo quy định. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu dự án không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ Dự án; chịu trách nhiệm về xác định tổng vốn đầu tư và thực hiện huy động vốn đầu tư để triển khai dự án theo tiến độ đề xuất; Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật liên quan. Thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 43, Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và Điều 25, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Quảng Yên, Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai… và quy định khác (nếu có) của pháp luật có liên quan.

Thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung khác quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; tuân thủ các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đã trình nộp và cá quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động và các quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam có liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện, vận hành hoạt động dự án; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định.

Sẵn sàng đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng 2024

Sẵn sàng đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng 2024

Sáng ngày 28/4/2024, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang 8/8 Trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc thuộc Dự án Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024. Việc hoàn thành Dự án góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho khu vực miền Bắc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Lê Linh

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps