[PetrotimesTV] PVCFC: Năm 2021 bền bỉ nỗ lực bứt phá thành công

16:55 | 07/01/2022

|
Tròn 2 năm dịch bệnh kéo dài, trong hoàn cảnh kinh doanh đầy biến động Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (PVCFC) tiếp tục sứ mệnh người nuôi dưỡng với những nỗ lực vượt bậc, sức mạnh đoàn kết, sự kiên trì và quyết tâm cao độ và đã vượt qua năm 2021 đầy khó khăn.