-->

[PetrotimesTV] Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VSP nhảy 'Ghen Cô vy' để tuyên truyền chống dịch Covid-19

08:31 | 24/03/2020

|
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VSP  đã làm clip nhảy 'Ghen Cô vy" để tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 đến toàn thể cán bộ, công nhân viên của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
"
"