Những kỹ sư vì cộng đồng

Những kỹ sư vì cộng đồng

Cuối năm 2020, sáng kiến “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối thông minh thành phố Đà Nẵng” của nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng là: Th.S Võ Văn Phương, Th.S Lê Văn ...
|< < 1 2 3 > >|