Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lãnh đạo toàn diện, hiệu quả

09:45 | 12/07/2019

|
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…      

Ngày 10-7-2019, Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

lanh dao toan dien hieu qua
Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVN;ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN đồng chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã kiện toàn, sáp nhập, thành lập mới 5 tổ chức đảng trực thuộc; hoàn thành hợp nhất các ban xây dựng Đảng với các ban chuyên môn tương đồng của EVN. Công tác kiểm tra, dân vận được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy EVN đã lãnh đạo giữ vững vai trò điều hành hệ thống điện quốc gia, vận hành an toàn, ổn định, kinh tế hệ thống điện; bảo đảm cung ứng điện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

EVN đã bảo đảm cung ứng điện đáp ứng nhu cầu điện tăng cao, đặc biệt do ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan trên diện rộng, có thời điểm công suất lớn nhất toàn hệ thống lên tới hơn 38.000 MW. Tính chung nửa đầu năm 2019, lượng điện sản xuất và mua ước đạt 111,9 tỉ kWh, tăng 9,96% so cùng kỳ năm trước. Điện thương phẩm toàn EVN đạt 100,95 tỉ kWh, tăng 10,01% so cùng kỳ năm trước.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến mạnh mẽ, đa dạng các kênh cung cấp dịch vụ theo hướng áp dụng công nghệ thông tin và dịch vụ điện trực tuyến. Chỉ số tiếp cận điện năng của ngành điện chỉ còn 2 thủ tục và 7 ngày - ngắn nhất trong các quốc gia ASEAN, ngắn hơn cả các nước tiên tiến như Nhật Bản.

EVN cũng chủ động, tích cực triển khai sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn theo kế hoạch.

Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết: Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch năm, Đảng ủy EVN tập trung lãnh đạo các cấp ủy, các đơn vị chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội phấn đấu hoàn thành mục tiêu trọng tâm 6 tháng cuối năm. Các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai có chất lượng và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy EVN; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại các cấp ủy trực thuộc.

EVN đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Tập đoàn theo Chỉ thị số 03-CT/ĐU, ngày 13-2-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, trọng tâm là tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam; ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông của EVN trong tình hình mới.

Đảng ủy EVN thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị.

Đảng ủy EVN lãnh đạo Tập đoàn phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó, điện sản xuất và mua ngoài 232,5 tỉ kWh; điện thương phẩm 211,95 tỉ kWh; tổn thất điện năng đạt 6,7%; vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi; chuẩn bị kế hoạch tích nước để bảo đảm xấp xỉ mực nước dâng bình thường vào cuối năm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án, công trình nguồn và lưới điện bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch đã được duyệt. Tiếp tục triển khai các nội dung về sắp xếp, tái cơ cấu trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020...

Đảng ủy EVN lãnh đạo Tập đoàn phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó, điện sản xuất và mua ngoài 232,5 tỉ kWh; điện thương phẩm 211,95 tỉ kWh; tổn thất điện năng đạt 6,7%…

Xuân Tiến