EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện

08:58 | 12/04/2023

|
Ngày 11/4, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - Nguyễn Đức Thiện chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát tình hình triển khai các dự án đầu tư lưới điện theo thỏa thuận phối hợp giữa 2 Tổng công ty và ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện giữa 2 Tổng công ty năm 2023.

Tham dự buổi làm việc về phía EVNNPT có ông Nguyễn Ngọc Tân - Thành viên HĐTV EVNNPT, các Phó Tổng giám đốc - Vũ Trần Nguyễn, Bùi Văn Kiên, Lưu Việt Tiến cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA thuộc EVNNPT.

Về phía EVNNPC có các Phó Tổng giám đốc - Lê Minh Tuấn, Vũ Anh Phương, Phan Tử Lượng, cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA thuộc EVNNPC.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú phát biểu tại buổi làm việc

Theo thỏa thuận phối hợp đầu tư đã ký giữa EVNNPT và EVNNPC năm 2022, EVNNPT đã hoàn thành 08 dự án, còn 04 dự án gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng nên chưa hoàn thành, phải chuyển sang năm 2023.

Trong khi đó, EVNNPC đã đóng điện được 22 ngăn lộ/10 dự án đường dây 110kV đấu nối, các dự án chưa hoàn thành phải chuyển sang năm 2023 cũng có nguyên nhân chính do thủ tục đầu đầu tư, vướng mắc mặt bằng trong quá trình thi công.

Tại buổi làm việc, EVNNPT và EVNNPC đã thống nhất ký kết Thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối năm 2023.

Trong đó, EVNNPT có trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối trong trạm 220kV-500kV do EVNNPT quản lý đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện phân phối do EVNNPC thông báo bằng văn bản; Cho biết các vướng mắc về công tác đền bù, GPMB, thỏa thuận tuyến… và đề nghị EVNNPC hỗ trợ.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Phê duyệt phương án tổ chức thi công hoặc có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý vận hành phê duyệt phương án tổ chức thi công khi EVNNPC (hoặc đơn vị được EVNNPC giao nhiệm vụ quản lý dự án, nhà thầu thi công) gửi văn bản, hồ sơ theo quy định và tạo điều kiện cho đơn vị quản lý dự án của EVNNPC triển khai thực hiện đầu tư dự án đảm bảo tiến độ.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án trong Thỏa thuận, định kỳ hàng quý cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải khu vực với EVNNPC để EVNNPC làm cơ sở xây dựng kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện phân phối phù hợp và đồng bộ với các dự án lưới điện truyền tải.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho EVNNPT về phát triển phụ tải trên địa bàn do đơn vị quản lý cho năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện các dự án lưới điện phân phối do EVNNPCquản lý đảm bảo tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện truyền tải do EVNNPT thực hiện. Phối hợp hỗ trợ EVNNPT trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cắt điện thi công các dự án lưới điện truyền tải trên phạm vi địa bàn đơn vị quản lý khi EVNNPT (hoặc các đơn vị được EVNNPT giao quản lý dự án) đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

EVNNPT và EVNNPC ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án lưới điện
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện giữa 2 Tổng công ty năm 2023

Định kỳ hàng quý cập nhật, cung cấp thông tin về quy mô, vị trí, tiến độ đấu nối các nguồn điện, NLTT và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án trong Thỏa thuận cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV để EVNNPT đánh giá, nhận định kịp thời hơn nữa về khả năng ảnh hưởng đối với lưới truyền tải điện, làm cơ sở để EVNNPT đề xuất kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện phù hợp cũng như đề xuất về quy hoạch nhằm giảm quá tải lưới điện.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc EVNNPC - Nguyễn Đức Thiện đều khẳng định việc triển khai ký thỏa thuận đã giúp công việc được thuận lợi hơn nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Vì vậy, lãnh đạo 2 Tổng công ty thống nhất định kỳ hàng năm hai bên xây dựng danh mục, tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối có kế hoạch đầu tư trong năm tới và năm tiếp theo, họp thống nhất và báo cáo EVN trước ngày 31/10.

Lãnh đạo 2 bên cam kết bằng tất cả mọi khả năng nguồn lực và vật lực sẵn có đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối. Đối với các dự án lưới điện phân phối và truyền tải có chung hành lang tuyến, các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm trong quá trình đầu tư, vận hành, trong mối quan hệ với các cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở thực tế trong quá trình thực hiện các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối; tình hình phát triển phụ tải khu vực, 2 Tổng công ty xem xét điều chỉnh tiến độ dự án quan trọng, cấp bách cho phù hợp, hoặc giãn tiến độ đầu tư các công trình chưa thực sự cần thiết báo cáo EVN chấp thuận để cùng thực hiện.

Chuyển đổi số góc nhìn của một nhân viên trực chính vận hành trạm biến áp

Chuyển đổi số góc nhìn của một nhân viên trực chính vận hành trạm biến áp

Sự nhanh nhẹn trong quản lí vận hành là một trong những lợi ích quan trọng nhất của chuyển đổi số. Khả năng thích ứng với những thay đổi đang diễn ra hoặc cung cấp các giải pháp cần thiết giúp giải quyết khó khăn là một lợi thế cạnh tranh rất lớn. Các bài thi giữ bậc, nâng bậc nằm trên hệ thống mạng rất hay. Nó khiến mọi người nắm vững kiến thức hơn. Nhưng giá mà có thêm “Test ngoại ngữ “nữa thì hay biết mấy vì các thiết bị đang sử dụng trên hệ thống điện của chúng ta đa phần là của những nước tiên tiên, hướng dẫn, thuyết minh của họ thường đều bằng tiếng Anh. Sử dụng cả dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu không có cấu trúc giúp các chiến lược được triển khai có nội dung phù hợp, được cá nhân hóa và nhanh hơn.

P.V

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps