EVNNPT mời thu xếp vốn 5 dự án lưới truyền tải điện

16:19 | 22/02/2024

298 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 5 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào hàng cạnh tranh.
EVNNPT mời thu xếp vốn 5 dự án lưới truyền tải điện

Các dự án mời thu xếp vốn bao gồm: Dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Tân Định 2 và đấu nối có tổng mức đầu tư 698,677 tỷ đồng, trong đó dự kiến vay 480 tỷ đồng; Dự án TBA 220kV Bình Mỹ và đấu nối có tổng mức đầu tư 441,88 tỷ đồng, trong đó dự kiến vay 300 tỷ đồng; Dự án TBA 500kV Đồng Nai 2 và đường dây đấu nối có tổng mức đầu tư 1.362,992 tỷ đồng, trong đó dự kiến vay 950 tỷ đồng; Dự án Đường dây Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định có tổng mức đầu tư 807,282 tỷ đồng, trong đó dự kiến vay 560 tỷ đồng; Dự án Đường dây 220kV đấu nối TBA 500kV Bình Dương 1 - rẽ Uyên Hưng - Sông Mây có tổng mức đầu tư 1.010,418 tỷ đồng, dự kiến vay 700 tỷ đồng.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm liên hệ EVNNPT để nhận hồ sơ yêu cầu tương ứng với từng dự án, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/2/2024.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng xét từ ngày 13/3/2024 đến hết ngày 15/3/2024 tùy từng dự án.

Minh Châu

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps