EVNCHP: Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm tăng 711%

17:12 | 09/08/2022

|
(PetroTimes) - Mới đây, Công ty CP Thuỷ điện Miền Trung (EVNCHP – Mã CK: CHP) công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó đáng chú ý là lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 của EVNCHP tăng 711% so với cùng kỳ.

EVNCHP là đơn vị đang quản lý, vận hành nhà máy thuỷ điện A Lưới (Thừa Thiên Huế) và nhà máy điện mặt trời Cư Jút (Đăk Nông). Lý giải cho việc lợi nhuận sau thuế tăng đột biến so với cùng kỳ, EVNCHP cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021 EVNCHP tạm dừng phát điện 4 tháng để kiểm tra đường hầm dẫn nước, kết hợp trung tu 2 tổ máy H1&H2 nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 lỗ hơn 36,5 tỷ đồng.

Năm 2022, lưu lượng nước bình quân về hồ chứa tại nhà máy thuỷ điện A Lưới cao do đó sản lượng điện sản xuất của nhà máy này 6 tháng đầu năm 2022 đạt 340 triệu kWh, đạt doanh thu 397 tỷ đồng.

EVNCHP: Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm tăng 711%
Đập chính của nhà máy thuỷ điện A Lưới.

Song song với đó, nhà máy điện mặt trời Cư Jút hoạt động tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhà máy này đóng góp doanh thu hơn 99 tỷ đồng. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu của EVNCHP đạt 496,7 tỷ đồng, tương ứng 298,9 tỷ đồng, tăng hơn 151% so với 6 tháng 2021.

EVNCHP cũng đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc cho ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sài Gòn đối với khoản vay tài trợ của nhà máy thuỷ điện A Lưới nên chi phí lãi vay phát sinh trong 6 tháng đầu năm giảm hơn 10 tỷ đồng. Tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2022 tăng hơn 12,2% (tương ứng 28,5 tỷ đồng) so với 6 tháng đầu năm 2021 chủ yếu là các khoản phí môi trường rừng và thuế tài nguyên nước phải nộp tăng tương ứng theo sản lượng phát điện.

Tổng hợp các số liệu, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 lợi nhuận sau thuế của EVNCHP đạt 223,2 tỷ đồng, tăng hơn 711% so với cùng kỳ năm 2021.

Thanh Hiếu