EVN - trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng

06:00 | 13/11/2019

|
EVN đã khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đó là nhận xét của ông Bùi Văn Thạch - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng - tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 7-11-2019.    

Buổi làm việc tập trung vào việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2007 và Kết luận số 26-KL/TW ngày 24-10-2003.

evn tru cot trong bao dam an ninh nang luong

Ông Bùi Văn Thạch đánh giá cao những kết quả mà EVN đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của EVN khi thực hiện vượt xa một số mục tiêu so với Nghị quyết 18, Kết luận số 26 của Bộ Chính trị.

Trong đó, nổi bật nhất là EVN cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với nhu cầu tăng cao trong nhiều năm qua. Cùng với đó, hệ thống điện đạt quy mô lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á. Công tác đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đạt kết quả rất ấn tượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng. Việt Nam cũng được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá đã thực hiện thành công và đạt hiệu quả cao về đầu tư điện nông thôn.

“Đặc biệt, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đứng thứ 27 thế giới và thứ 4 trong khu vực. Điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của EVN, là điều kiện quan trọng để thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư”, ông Bùi Văn Thạch nhận xét.

Ông Bùi Văn Thạch cho rằng, an ninh năng lượng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đất nước bởi nó tác động mạnh đến tổng thể nền kinh tế. Chính vì vậy, EVN cần tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành để xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; hoạt động hiệu quả, bền vững; cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước trong những năm tiếp theo; hoàn thiện các lộ trình của thị trường điện cạnh tranh...

Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết, buổi làm việc này có ý nghĩa quan trọng để Văn phòng Trung ương Đảng có những kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm đưa ra giải pháp tổng thể phát triển an ninh năng lượng quốc gia, ban hành các văn bản thúc đẩy các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện.

Ông Trần Đình Nhân - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN - cho biết: Thực hiện Nghị quyết 18 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, EVN luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho đất nước.

EVN đã bám sát nhu cầu sử dụng điện, huy động hợp lý các nguồn điện để tối ưu chi phí sản xuất và mua điện. Hằng năm, EVN phối hợp tốt với các địa phương để kết hợp hài hòa giữa khai thác thủy điện và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và các nhu cầu dân sinh ở vùng hạ du các hồ chứa thủy điện.

EVN bảo đảm khối lượng, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện được Thủ tướng Chính phủ giao. Từ chỗ hệ thống bị thiếu nguồn cung điện trong các năm 2003-2005, đến năm 2015 đã có dự phòng tại miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, do một số dự án nguồn điện lớn của các chủ đầu tư khác bị chậm tiến độ nên từ năm 2019, hệ thống điện Việt Nam gần như không còn dự phòng.

Cũng tại buổi làm việc, để tạo điều kiện cho EVN hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo, EVN kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng xem xét và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng và Chiến lược phát triển ngành điện đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và chỉ đạo định hướng các chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

EVN kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, chỉ đạo xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh làm cơ sở cho phát triển thị trường điện cạnh tranh.

EVN kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các chủ đầu tư dự án nguồn điện khác sớm đưa các nhà máy điện vào vận hành theo tiến độ đã được phê duyệt. Đồng thời, kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng có ý kiến với Quốc hội xem xét, cho phép các dự án điện đã có trong quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi...

Một số kết quả nổi bật của EVN đến hết năm 2018: 100% số xã và 99,05% hộ dân nông thôn trên cả nước có điện. Quản lý vận hành và kinh doanh điện tại 11/12 huyện đảo toàn quốc. Tỷ lệ tổn thất điện năng: 6,83%. Năng suất lao động tính theo sản lượng điện thương phẩm của EVN đến năm 2018: 2,18 triệu kWh/người, tăng 11% so với năm 2017.

Đinh Liên