Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 129, phát hành thứ Ba ngày 20/9/2022

09:21 | 19/09/2022

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 129 có những bài tiêu biểu: ^ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Petrovietnam phải giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia ^ Petrovietnam đủ tiềm lực phát triển năng lượng tái tạo ^ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Petrovietnam ^ Áp trần giá dầu Nga: Những thách thức phát sinh
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 129, phát hành thứ Ba ngày 20/9/2022

Tạp chí Năng lượng Mới số 129 có những bài tiêu biểu:

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Petrovietnam phải giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

- Petrovietnam đủ tiềm lực phát triển năng lượng tái tạo

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Petrovietnam

- Áp trần giá dầu Nga: Những thách thức phát sinh