Anadarko thông báo thay đổi đội ngũ lãnh đạo

03:36 | 20/11/2018

|
(PetroTimes) - Tập đoàn Anadarko công bố ông Bob Gwin, trước đây là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và Giám đốc tài chính (CFO), đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch tập đoàn.

Trong vai trò mới của mình, ông Gwin sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động trên toàn thế giới của Anadarko, quản lý dự án, thăm dò, chế biến dầu khí và quảng bá tiếp thị, cũng như mở rộng phát triển công nghệ thế hệ tiếp theo và các giải pháp hệ thống.

anadarko thong bao thay doi doi ngu lanh dao

Ngoài ra, ông Benjamin M. Fink, nguyên Phó Chủ tịch cấp cao, Chủ tịch và CEO của Western Gas Partners, LP và Western Gas Equity Partners, LP sẽ thay thế ông Gwin trên cương vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và Giám đốc tài chính. Ông Fink sẽ giám sát các hoạt động về kế toán kiểm toán, tài chính, thuế, quản lý rủi ro, quan hệ với các nhà đầu tư và phát triển kinh doanh.

Robin H. Fielder, sẽ đảm nhiệm vào vị trí của Fink, trong khi đó Michael C. Pearl thay thế cho vị trí của Fielder.

anadarko thong bao thay doi doi ngu lanh daoTokyo Gas và Centrica ký thỏa thuận bao tiêu LNG của Anadarko
anadarko thong bao thay doi doi ngu lanh daoCGG bổ sung 2 đợt khảo sát mới tại bể Anadarko ở Oklahoma

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí