6,6 triệu USD thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

15:58 | 19/05/2011

|
Đó là tổng số vốn đầu tư cho Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng Việt Nam" được triển khai trong 3,5 năm.

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã ký văn kiện hợp tác về việc triển khai Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ.

Với tổng kinh phí thực hiện dự án là 6,625 triệu USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) là 859,091USD và đóng góp đối ứng của quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là 4 triệu USD thông qua hình thức cho vay…

Trên 6,6 triệu USD thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp.

Dự án được thiết kế nhằm đề xuất một cách tiếp cận mới về tối ưu hóa hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp công nghiệp để tiết kiệm năng lượng trong toàn hệ thống sản xuất.

Đồng thời nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp để áp dụng các tiêu chuẩn ISO về quản lý năng lượng nhằm tích hợp tiết kiệm năng lượng như là một phần trong chu trình quản lý và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng bền vững.

Dự kiến khả năng tiết kiệm năng lượng bằng cách tối ưu hóa hệ thống có thể lên đến 25% và ưu tiên ban đầu cho việc xây dựng năng lực cho các bên tham gia bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, các nhà cung cấp và phân phối thiết bị, các công ty cung cấp và tư vấn dịch vụ năng lượng và các nhà hoạch định chính sách.

Những ngành công nghiệp nhận được hỗ trợ từ dự án này là: chế biến thực phẩm, dệt may, cao su, giấy và bột giấy.

Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2011. Thời gian thực hện là 3,5 năm với sự điều phối của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương.

Theo đánh giá, sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực cải thiện hiệu suất năng lượng trong công nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thanh Ngọc

  • pvp-ctcp