Thứ bảy 20/10/2018 19:28
hay gat ra nhung ai khong du nang luc va dung khi thua thu tuong

Hãy gạt ra những ai không đủ năng lực và dũng khí, thưa Thủ tướng!

Hãy dũng cảm gạt những ai không đủ năng lực, quyết tâm và dũng khí ra khỏi bộ máy.
|< < 1 2 3 4 5 > >|