• "Tôi vẫn gọi tên đồng đội”

    "Tôi vẫn gọi tên đồng đội”

    Trong khi cả nước đang hướng tình cảm về những người có công, thương bệnh binh đã đổ một phần xương máu xuống giành lại độc lập cho dân tộc thì ở đâu đó sau lũy tre làng hình ảnh cụ già gần 80 tuổi ...
1 2