Quyết tâm vận hành trở lại toàn bộ NMXS Đình Vũ

26/06/2019 13:50
Sau 14 tháng khởi động lại, dự án NMXS Đình Vũ đã có những dấu hiệu khởi sắc, việc đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm các nguồn vốn nhằm phục hồi sản xuất là một trong những hướng đi phù hợp đối với doanh nghiệp sản xuất này

Video nằm trong bài : [PetroTimesTV] Quyết tâm vận hành trở lại toàn bộ NMXS Đình Vũ