Xin chờ trong giây lát...

PTSC- Rực sáng trời Biển Đông

22/11/2021 11:54

Video nằm trong bài : Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Rực sáng trời biển Đông