[PetroTimesTV] POTS luôn sẵn sàng ứng phó, phòng chống dịch COVID-19

11:29 | 15/06/2020

|
Với đặc thù tòa nhà là nơi tọa lạc văn phòng của nhiều khách hàng lớn hoạt động trong không gian đóng và hệ thống máy lạnh trung tâm nên ngay khi có thông tin về dịch bệnh, POTS đã dự liệu các kịch bản diễn biến sẽ xảy ra để từ đó chuẩn bị từ rất sớm những kế hoạch quản lý và ứng phó nhằm đảm bảo tất cả luôn ở trạng thái sẵn sàng.