Sức mạnh của kiên tâm và gắn kết keo sơn

Sức mạnh của kiên tâm và gắn kết keo sơn

Bên bờ sống Đuống năm ấy, có một ngôi trường tư thục rất đặc biệt bởi trường được thành lập để huấn luyện những tài năng khác thường.
|< < 1 2 3 > >|