Đề xuất thí điểm đào tạo Cao đẳng nghề cho học sinh tốt nghiệp cấp 2

Đề xuất thí điểm đào tạo Cao đẳng nghề cho học sinh tốt nghiệp cấp 2

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng các đơn vị đã họp bàn, thảo luận giải pháp triển khai thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng nghề cho học sinh học hết lớp 9
|< < 1 2 3 > >|