Cần xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số

Cần xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số

Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm mà Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 đã được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đưa ra...
|< < 1 2 3 > >|