Xin chờ trong giây lát...

Lễ ký kết thoả thuận liên doanh thành lập Công ty TNHH kho cảng LNG Sơn Mỹ

23/09/2021 09:45

Video nằm trong bài : PV GAS và AES ký kết “Thỏa thuận liên doanh thành lập và vận hành Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ”