-->

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

17:52 | 10/06/2021

|
Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo hình thức trực tuyến.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xem phóng sự về kết quả 5 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW.

undefined
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh, Phòng Vận hành - Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đại diện cho tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí trình bày tham luận, chia sẻ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị sẽ công bố quyết định khen thưởng các điển hình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị.

Người lao động Dầu khí luôn đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên hàng đầuNgười lao động Dầu khí luôn đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên hàng đầu
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "Mệnh lệnh từ trái tim"
Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụHọc theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Tuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo BácTuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

PV