Xin chờ trong giây lát...

Hạ thuỷ giàn BK-20

28/09/2019 14:13

Video nằm trong bài : Vietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn BK-20