Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số Xuân Quý Mão 2023

09:07 | 09/01/2023

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số Xuân Quý Mão 2023 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam phát triển vì một tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường ^ Hội Dầu khí Việt Nam: Kết nối - Trí tuệ - Phát triển ^ Petrovietnam: 8 dấu ấn năm 2022 ^ Chuyện ít người biết trên giàn khoan ^ Người Dầu khí và những cái tết xa quê ^ Sống chậm ở Hủa Na
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số Xuân Quý Mão 2023

Tạp chí Năng lượng Mới số Xuân Quý Mão 2023 có những bài tiêu biểu:

- Petrovietnam phát triển vì một tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường

- Hội Dầu khí Việt Nam: Kết nối - Trí tuệ - Phát triển

- Petrovietnam: 8 dấu ấn năm 2022

- Chuyện ít người biết trên giàn khoan

- Người Dầu khí và những cái tết xa quê

- Sống chậm ở Hủa Na